Project Description

Fuji xerox

Khách hàng: Fuji Xerox

Sản phẩm: Ảnh sự kiện

Địa điểm: Hồ Chí Minh