Project Description

Đại Học Nông Lâm TPHCM

Sự kiện phó thủ tướng Vương Đình Huệ ghé thăm Đại Học Nông Lâm TPHCM

  • Khách hàng: đại học Nông Lâm TP HCM
  • Sản phẩm: Video và chụp ảnh
  • Địa điểm: Hồ Chí Minh