Project Description

Shark Tank Forum

Sự kiện có sự tham gia của toàn thể khách mời là dàn “cá mập” của chương trình Shark Tank. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của toàn bộ các Start up lớn nhỏ trong cả nước.

  • Vai trò: Photography
  • Date: 19/11/2018
  • Location: Ho Chi Minh City